Brukervilkår Snapper City

Opprett din Snapper konto

Du må opprette en Snapper-konto for å få tilgang til de tjenestene som finnes på Snapper, og som krever pålogging. All informasjon du oppgir når du registrerer deg må være korrekt- og du er personlig ansvarlig for å holde din informasjon oppdatert. Du kan når som helst endre den registrerte informasjonen på profilsidene til din Snapper-konto. Kun fysiske personer som har fylt 16 år kan opprette en konto på Snapper. Når du oppretter din konto må du oppgi relevant informasjon for din jobb-profil. Dette være seg informasjon som: Navn, Kjønn, adresse, fødselsdato, E-post, Nasjonalitet, telefonnummer, brukernavn, alder, og språk. Du vil også få opp flere frivillige felter som skal gi oss kunnskap nok til å kunne anbefale deg en jobb, eller for å kunne anbefale deg som kandidat til en ekstern arbeidsgiver. Du kan se en full oversikt over informasjonen vi ber deg fylle ut og hvorfor i vår personvernerklæring

Logge inn med Snapper konto

Med Snapper-kontoen vil du bli husket og tilbudt raskere, passordløs pålogging. Hvis du ikke vil at dette skal skje, kan du krysse av for at du ikke vil bli husket.

Påloggingsinformasjonen din

Snapper-kontoen din er personlig, og du har eneansvaret for all aktivitet som skjer gjennom din Snapper-konto. Hvis noen får tilgang til påloggingsinformasjonen din, kan de bruke den til å få tilgang til dine opplysninger. Derfor er det viktig at du oppbevarer påloggingsinformasjonen din trygt, slik at den ikke faller i gale hender. Hvis du vet, eller har mistanke om, at noen andre har tilgang til påloggingsinformasjonen din, må du umiddelbart endre påloggingsinformasjonen på profilsidene til din Snapper-konto. Du er personlig ansvarlig for å logge av Snapper-kontoen din, og passe på at du ikke forlater datamaskinen din, telefonen eller andre enheter uten tilsyn mens du er logget på.

Avslutt din Snapper-konto

Du kan avslutte Snapper-kontoen din når som helst. Du må imidlertid være oppmerksom på at bruken av tjenestene eller deler av tjenestene kan kreve at du har en aktiv Snapper-konto. Dette innebærer at du ikke lenger får tilgang til de tjenestene eller delene av tjenestene hvis du avslutter Snapper-kontoen din.

Bruk av din Snapper-konto

Lovlig bruk

Du er ansvarlig for å passe på at all bruken av Snapper-kontoen din og tjenestene gjøres i henhold til brukervilkårene skrevet i dette dokumentet.

Brudd på disse brukervilkårene

Hvis du har opptrådt i strid med disse brukervilkårene eller de spesielle vilkårene for en tjeneste, eller hvis Snapper City har rimelig grunn til å tro at slikt brudd har funnet eller vil finne sted, kan Snapper City midlertidig eller permanent stenge eller blokkere tilgangen til din Snapper-konto med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel.

Tilgjengelighet

Snapper-kontoen din kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig som følge av systemvedlikehold eller andre årsaker. Vi vil så snart som mulig gi deg informasjon om begrenset tilgjengelighet. Snapper City kan imidlertid ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for konsekvenser eller skade som oppstår som følge av at du ikke kan bruke din Snapper-konto på tiltenkt måte.

Personvern

For å kunne tilby deg Snapper-konto, vil Snapper City innhente og behandle personopplysningene dine til administrasjonsformål. Du finner mer informasjon om hvordan Snapper city behandler og beskytter personopplysningene dine og andre persondata når du bruker tjenestene, i vår personvernerklæring

Immaterielle rettigheter

Snapper City innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og andre materialer og annen informasjon som gjøres tilgjengelig for deg gjennom din bruk av din Snapper-konto, samt den underliggende programkoden for din Snapper-konto. Slikt materiale og informasjon kan ikke brukes på andre måter enn innenfor omfanget av normal bruk av Snapper-kontoen din.

Endringer av Snapper City sitt tilbud

Snapper City kan når som helst, og uten forhåndsvarsel, avslutte Snapper-kontoen eller erstatte Snapper-kontoen med en annen innloggingsløsning. I så fall reserverer Snapper seg retten til å avslutte Snapper-kontoen din, men først etter at du mottar informasjon om en slik avslutting. Denne informasjonen sendes til den registrerte e-postadressen din.

Overdragelse

Du samtykker med dette til at avtalen du har inngått med Snapper City ved å samtykke til disse brukervilkårene kan, uten ditt samtykke, overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, eies av, eller er mor- eller søsterselskap til Snapper City AS, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av hele eller deler av virksomheten som også inkluderer din Snapper-konto.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse brukervilkårene og din bruk av din Snapper-konto er underlagt norsk rett. Tvister relatert til disse brukervilkårene skal avgjøres av alminnelig norske domstoler med Oslo tingrett i første instans. Du kan også bringe tvisten inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Snapper City AS.

Slik kan du kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse brukervilkårene, kan du kontakte vår support HER